Μπορώ να προσθέσω ακόμα έναν επιβάτη στην κλεισμένη μεταφορά μου την τελευταία στιγμή;