Τι θα γίνει αν καθυστερήσει η πτήση ανταπόκρισής μου;