Πόσο θα κάνω να λάβω το ποσό επιστροφής μίας πληρωμής;